Ρητίνη

Ρητίνη

Έργα μαθητών του εργαστηρίου Άναμμα φτιαγμένα με ρητίνη, μέταλλο και άλλα υλικά....
Χαρτί

Χαρτί

Έργα μαθητών του εργαστηρίου Άναμμα φτιαγμένα με χαρτί, μέταλλο και άλλα υλικά....
Μέταλλο & άλλα υλικά

Μέταλλο & άλλα υλικά

Έργα μαθητών του εργαστηρίου Άναμμα φτιαγμένα με μέταλλο και άλλα υλικά....
Ξύλο

Ξύλο

Έργα μαθητών του εργαστηρίου Άναμμα φτιαγμένα με ξύλο, μέταλλο και άλλα υλικά....