Οι νέες δημιουργικές συνάντήσεις στο εργαστήριο Άναμμα ξεκινούν μετά το Πάσχα,  30 Απριλίου 2012!! Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει!
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6972 848 300!!