-ΤΙΤΑΝΙΟ-

3ήμερο σεμινάριο με τον Δημήτρη Νικολαϊδη

15-17 Ιουνίου 2018
Διάρκεια: 15 ώρες

Στο σεμινάριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα μέταλλο “απαιτητικό” και “ανταποδοτικό” που τα κράμματά του χρησιμοποιούνται,
μεταξύ άλλων, στην αεροναυπηγική και την ιατρική. Απαιτητικό εξαιτίας της σκληρότητάς του και της δυσκολίας του στην συγκόλληση.
Η ανταποδοτικότητα οφείλεται στον χρωματισμό του, στο χαμηλό ειδικό βάρος του και στα ανθεκτικά ελάσματά το
υ.
Το μεταλλό μας θα έχει την μορφή συρμάτων και φύλλων τα οποία θα σφυρηλατήσουμε, θα κόψουμε, θα συνδέσουμ
ε,
θα μορφοποιήσουμε (ακόμα και με την τεχνική του repousse) και τέλος θα τα χρωματίσουμε με τη φωτιά.

Απαραίτητες οι βασικές γνώσεις αργυροχρυσοχοϊας.
Τα υλικά προσφέρονται από το εργαστήριο.

Διάρκεια σεμιναρίου: 15 ώρες / 15-17 Ιουνίου 2018
Ημέρ
ες & ώρες σεμιναρίου: Παρασκευή 18:00-21:00
Σάββατο & Κυριακή 11:00- 17:00

Αριθμός συμμετεχόντων από 5 έως 8 άτομα
Κόστος: 160 + ΦΠΑ 24%
Εισηγητής: Δημήτρης Νικολαϊδης