ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

16-20 Ιανουαρίου 2017
Διάρκεια 20 ώρες

Το ταχύρθμο σεμινάριο είναι επικεντρωμένο στις θεωρίες καθώς και στις παραδοσιακές τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο της αργυροχρυσοχοϊας και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε τεχνικές του μετάλλου.

O συμμετέχων εξερευνά τις βασικές τεχνικές στο μέταλλο και την κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Ιδιαιτερη έμφαση θα δοθεί στην θεωρία της συγκόλλησης και σε άλλα θέματα μεταλλουργίας, όπως τα είδη των μετάλλων, τα κράματα και τις ιδιότητές τους. Πειραματίζεται με διάφορα μέταλλα και εμβαθύνει στις επιμέρους τεχνικές όπως η διάτρηση τους με τη σέγα, η διαμόρφωση τους σε σχήματα και οι υφές που μπορούν να δοθούν ως διακόσμηση ή εναλλακτικό αποδοτικό ύφος. Επίσης γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στη βασική θεωρία της σύνθεσης.

Διάρκεια σεμιναρίου: 16, 17, 19, 20 Ιανουαρίου 2017
Ημέρες & ώρες σεμιναρίου: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 10:00-15:00
Αριθμός συμμετεχόντων από 4 έως 8 άτομα
Κόστος: 200€ + ΦΠΑ 24%
Εισηγήτρια: Αγγέλικα Κόμη

Τα υλικά του σεμιναρίου επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.