ΑΝΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη μαθημάτων 7 Απριλίου 2014
Οι εγγραφές ξεκινούν
3 Μαρτίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://anammaseminarsjewelry.weebly.com
& στο 6972 848 300

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αναστασία Κανδαράκη


ANAMMA
SEMINARS OF CONTEMPORARY JEWELLERY

Classes begin April 7, 2014
The entries begin
March 3, 2013

For more information http://anammaseminarsjewelryen.weebly.com/
& In 6972 848 300

Sincerely

Anastasia Kandaraki