ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

‘Εναρξη μαθημάτων: 27 Μαρτίου – 29 Ιουνίου 2018

Διάρκεια 36 ώρες

Εγγραφές έως 20 Μαρτίου

Εισηγήτρια: Αναστασία Κανδαράκη

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ REPOUSSE

‘Εναρξη μαθημάτων: 27 Απριλίου – 29 Ιουνίου 2018

Διάρκεια 40 ώρες

Εγγραφές έως 20 Απριλίου

Εισηγητής: Δημήτρης Νικολαϊδης

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη μαθημάτων: 18 Απριλίου – 27 Ιουνίου 2018

Διάρκεια 27 ώρες

Εγγραφές έως 30 Μαρτίου

Εισηγήτρια: Όλγα Κανδαράκη

Για περισσότερες πληροφορίες…