ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

‘Εναρξη μαθημάτων: 8 Ιανουαρίου – 30 Μαρτίου 2018

Διάρκεια 36 ώρες

Εγγραφές έως 5 Ιανουαρίου

Εισηγήτρια: Αναστασία Κανδαράκη

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ REPOUSSE
( για προχωρημένους)

‘Εναρξη μαθημάτων: 13 Ιανουαρίου – 24 Μαρτίου 2018

Διάρκεια 40 ώρες

Εγγραφές έως 5 Ιανουαρίου

Εισηγητής: Δημήτρης Νικολαϊδης

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΚΕΡΙ

Έναρξη μαθημάτων: 12 Ιανουαρίου – 9 Μαρτίου

Διάρκεια 36 ώρες

Εγγραφές έως 5 Ιανουαρίου

Εισηγητής: Δημήτρης Νικολαϊδης

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΣΙΜΟ ΠΕΤΡΑΣ (καστόνι)

Έναρξη μαθημάτων: 15 Ιανουαρίου – 12 Μαρτίου 2018

Διάρκεια 36 ώρες

Εγγραφές έως 8 Ιανουαρίου

Εισηγήτρια: Παρασκευή Κοκολάκη

Για περισσότερες πληροφορίες…

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη μαθημάτων: 17 Ιανουαρίου – 21 Μαρτίου 2018

Διάρκεια 25 ώρες

Εγγραφές έως 10 Ιανουαρίου

Εισηγήτρια: Όλγα Κανδαράκη

Για περισσότερες πληροφορίες…