ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
Εναρξη μαθημάτων: 2 Απριλίου – 20 Ιουνίου 2019
Διάρκεια 36 ώρες
Εγγραφές έως 15 Μαρτίου
Εισηγήτρια: Αναστασία Κανδαράκη
Για περισσότερες πληροφορίες… 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ REPOUSSE
Έναρξη μαθημάτων: 29 Μαρτίου – 14 Ιουνίου 2019
Διάρκεια 40 ώρες
Εγγραφές έως 15 Μαρτίου
Εισηγητής: Δημήτρης Νικολαϊδης
Για περισσότερες πληροφορίες… 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
Έναρξη μαθημάτων: 27 Μαρτίου – 5 Ιουνίου 2019
Διάρκεια 27 ώρες
Εγγραφές έως 15 Μαρτίου
Εισηγήτρια: Όλγα Κανδαράκη
Για περισσότερες πληροφορίες…