ΑΝΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη μαθημάτων 7 Οκτωβρίου 2013
Οι εγγραφές ξεκινούν 2 Σεπτεμβρίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες στο
 6972 848 300

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αναστασία Κανδαράκη

  ANAMMA                                                        SEMINARS  OF CONTEMPORARY  JEWELRY

Classes begin October 7th, 2013
The entries begin September 2, 2013
For more information
in 6972 848 300

Sincerely

Anastasia Kandaraki