Το εργαστήριο Άναμμα σας εύχεται ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με υγεία, αφθονία & δημιουργία!!!!!!!!!
ΑΝΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη μαθημάτων 13 Ιανουαρίου 2014
Οι εγγραφές ξεκινούν
15 Δεκεμβρίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://anammaseminarsjewelry.weebly.com
& στο 6972 848 300


ANAMMA
SEMINARS OF CONTEMPORARY JEWELLERY

Classes begin January 13, 2014
The entries begin
December 15, 2013

For more information
http://anammaseminarsjewelryen.weebly.com/
& In 6972 848 300