Ο καθένας δούλεψε πάνω σε ένα συναίσθημα…
και προσπάθησε να του δώσει σχήμα…μορφή…χρώμα…ήχο..
ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ…
ΛΥΠΗ…..
ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ…..
ΑΗΔΙΑ…..
Ηταν ένα καλό ζέσταμα για τη δημιουργική χρονιά που έρχεται…