Ετήσιο Σεμινάριο – Από το επίπεδο στον τρισδιάστατο χώρο

Ένα δημιουργικό σεμινάριο που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και είναι δομημένο πάνω σε εμπειρία, μελέτη, ασκήσεις και πειραματισμούς ετών.

Η θεματολογία του σεμιναρίου καθιστά το θεωρητικό μέρος ένα απαραίτητο εργαλείο που βοηθά να αντιληφθούμε τις έννοιες σημείο, γραμμή, επίπεδο: Πώς γίνεται η μετάβαση από το επίπεδο στον τρισδιάστατο χώρο; Ποιες είναι οι βασικές αρχές της σύνθεσης (αρμονία, ισορροπία, συμμετρία, ρυθμός κ.ά.); Πώς γεννιέται και εξελίσσεται μια φόρμα; Ποιες είναι οι δυνάμεις που διαμορφώνουν μία τρισδιάστατη φόρμα; Πως οι φόρμες αλληλεπιδρούν με το σώμα; Τι σημαίνει το δαχτυλίδι, η καρφίτσα και το βραχιόλι;

Τέλος, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνονται αναφορές σε παραδοσιακές και αρχαίες τεχνικές. Εκτός της δουλειάς στο χώρο του εργαστηρίου, είναι προγραμματισμένες και επισκέψεις εργασίας σε ένα μουσείο και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση αυτών των τεχνικών.

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να έχουν βασικές γνώσεις αργυροχρυσοχοΐας.

Εισηγητής : Άκης Γκούμας

Η ύλη του σεμιναρίου θα ολοκληρωθεί σε δύο Έτη συνολικής διάρκειας 232 ώρες ( Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο του ενός έτους):

1ο Έτος | 116 ώρες | 11 Οκτωβρίου 2021 – 20 Ιουνίου 2022
2ο Έτος | 116 ώρες | 11 Οκτωβρίου 2021 – 20 Ιουνίου 2022