Το νέο τρίμηνο στο εργαστήριο Άναμμα ξεκινά       1η Απριλίου 2013. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6972 848 300.